برنامه درسی دوره

بخش ۱: مقدمه
مقدمه ای بر عکاسی رایگان 00:20:00
نور زمینه عکاسی 00:05:00
تکنیک های شکل گیری تصویر 00:45:00
بخش ۲: پیامدها
پیامدهای عکاسی 00:22:00
آینده عکاسی 00:30:00
آزمون پایانی عکاسی 00:30:00
شرکت در دوره
  • 29,000 تومان 19,000 تومان هر 7 روزها
  • 60 روز
  • نشان دوره
  • گواهی پایان دوره

ابزارک جستجو پیشرفته

دوره های محبوب

دسته بندی های دوره

آخرین نوشته ها

X