برنامه درسی دوره

بخش ۱: مقدمه
تاریخچه نوشتن 00:45:00
معرفی سیستم های نوشتن 00:55:00
بخش ۲: انواع سیستم
نوشتن نوآوری رایگان 00:40:00
نامه ها 00:30:00
نوشتن حروف 00:20:00
بخش ۳: پیشرفته
نوشتن ترکیب 00:30:00
ایجاد اطلاعات کتبی 00:45:00
آزمون پایانی 00:05:00
شرکت در دوره
  • 20,000 تومان هر 30 روزها
  • 90 روز
  • نشان دوره
  • گواهی پایان دوره

ابزارک جستجو پیشرفته

دوره های محبوب

دسته بندی های دوره

آخرین نوشته ها

X