برنامه درسی دوره

بخش ۱: مقدمه بر بازاریابی
شروع با بازاریابی رایگان 00:12:00
آیا بازاریابی است؟ 00:10:00
آیا بازاریابی نیست؟ 00:20:00
بخش ۲: نظریه مدیریت بازاریابی
تحقیقات بازاریابی رایگان 00:15:00
برنامه ریزی بازاریابی 00:10:00
جهت گیری بازاریابی مشتری 00:30:00
بخش ۳: عملی بودن
استراتژی های بازاریابی 00:10:00
برنامه ی بازاریابی 00:30:00
آزمون دوره 00:08:00
شرکت در دوره
  • 19,000 تومان هر 30 روزها
  • 365 روز
  • نشان دوره
  • گواهی پایان دوره

ابزارک جستجو پیشرفته

دوره های محبوب

دسته بندی های دوره

آخرین نوشته ها

X