برنامه درسی دوره

بخش ۱: مقدمه
مقدمه ای بر آموزش نرم افزار رایگان 00:40:00
الگوهای طراحی شی گرا 00:35:00
تست نرم افزار 00:30:00
بخش 2: محاسبات پیشرفته
توسعه پیشرفته دیتابیس 00:25:00
تجزیه و تحلیل الگوریتم 00:45:00
نرم افزار چندگانه 00:40:00
مدیریت تست نرم افزار 00:20:00
آزمون نرم افزار 00:04:00
شرکت در دوره
  • 29,000 تومان 19,000 تومان هر 30 روزها
  • 90 روز
  • نشان دوره
  • گواهی پایان دوره

ابزارک جستجو پیشرفته

دوره های محبوب

دسته بندی های دوره

آخرین نوشته ها

X